Vårt mål

Vårt mål er å være det mest profesjonelle firmaet i vår bransje når det gjelder kvalitet, punktlighet, oppfølging av våre kunder samt våre medarbeidere. Vi VIL levere høy grad av:

  • Service bygårdstjenester
  • Kvalitet vaktmestertjenester
  • Korrekt pris på bygårdstjenester / vaktmestertjenester
  • Arbeid utført til riktig tid
  • Punktlighet